BRÁVNİK

dan. bax brauninq.
Birinci kərə [Rəşidin] belində kiçik “bravnik” tapança görürdüm. M.S.Ordubadi.

BRAUNİ́NQ
BREZÉNT