BRİFİNQ

is. [ ing. ] Bir mövzuda nəticə olaraq verilən məlumat və ya bəyanat; açıqlama.
BRƏHMƏNLİK
BRİKÉT

Digər lüğətlərdə