BRİKÉT

[ fr. ] Kərpic şəklində preslənmiş (sıxılmış) material. Kömür briketi.
BRİFİNQ
BRİKETLƏMƏ

Digər lüğətlərdə