BRONX

[ yun. ] anat. Tənəffüs borusunun ciyərlərə hava aparan şaxələrindən hər biri.
BROMLU
BRONXİÁL

Digər lüğətlərdə