BUĞA

is. Hələ burulmamış və işə qoşulmamış döllük heyvan (qaramal); kələ. Buğa seçdikdə onun yaxşı cinsdən olması, yaxşı nəsil verməsi və i.a. tələb olunur.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BUĞA buğa bax kələ 1
  • BUĞA kələ

Etimologiya

  • BUĞA Döllük kələdir. İki hörgüclü erkək dəvəyə “buğra” (buğur) deyilir. Ehtimal ki, buğa sözü buğra sözünün dəyişmiş formasıdır
BUĞ
BUĞACA

Digər lüğətlərdə