BUDAL

sif. məh. Qoçaq, igid.
BUDAQSIZ
BUDALA

Digər lüğətlərdə