BUDALA

sif. məh. Dəlixasiyyət, ağıldanyüngül.
BUDAL
BUDALAMAQ

Digər lüğətlərdə