BYD

1975-ci il BYD Konvensiyasının tələblərinə uyğun müəyyən edilmiş qaydalara riayət etməklə, göndərən gömrük orqanından təyinat gömrük orqanına qədər yüklərin daşınması

büdcənin tərtibi prosesində iştirak edən təşkilatlar
BYD əməliyyatı