CÖVHƏR

i. 1. essence, infusion; 2. essence; işin ~i the essence of the matter, the main point; məsələnin ~i (mahiyyəti) the crux / kernel / heart of the problem; 3. jewel; ~ini çəkmək kim. to distil (d.)

COŞUB-DAŞMAQ
CÖVHƏRNANƏ

Digər lüğətlərdə