CÜMLƏ

is.
1. dilç. Bitmiş bir fikri ifadə edən söz birləşməsi və ya söz. Sadə cümlə. Sual cümləsi. Budaq cümlə.
2. Hamı, hamısı, bütün. Cümlə karvan əhli heyran qaldı, hamıdan da artıq bu sirrə təəccüb edən Məmməd oldu… E. Sultanov , [Hacı Saleh:] Yetim İmranı nə tövr saxladığım cümləyə məlumdur. S.S.Axundov.
3. köhn. Miqdar, məbləğ.

Синонимы

  • CÜMLƏ cümlə bax hamı 1; bütün 1
  • CÜMLƏ hamısı — bütün
  • CÜMLƏ yekun — məcmu

Омонимы

  • CÜMLƏ CÜMLƏ I is. [ ər. ] qram. Bitmiş bir fikir ifadə edən söz və ya söz birləşmələrindən ibarət dil vahidi

Этимология

  • CÜMLƏ Ərəbcə bir mənası “topluluq” (совокупность) deməkdir. Cəm sözü ilə qohumdur: “Cümlə-cahan batsa da, batsın
CÜMHURİYYƏTÇİ
CÜMLƏQAYĞI

Значение слова в других словарях