CƏFTƏLƏNMƏK

məch. Cəftə ilə bağlanmaq, cəftəsi vurulmaq. Qapı içəridən cəftələnib.
CƏFTƏLƏNMƏ
CƏFTƏLİ

Значение слова в других словарях