CADARLANMAQ

f. to crack; to split*; (dəri, əl və s.) to chap; Soyuq hava dərini cadarladır The cold weather chaps the skin

CADAR-CADAR
CADU

Digər lüğətlərdə