CADU-PİTİK

bax cadu 1-ci mənada.
CADU
CADUBAZ

Digər lüğətlərdə