CADULAMAQ

f. Mövhumata inananların təsəvvürüncə cadu ilə öz təsiri altına almaq; ovsunlamaq.

Синонимы

  • CADULAMAQ cadulamaq bax sehrləmək
  • CADULAMAQ sehrləmək — ovsunlamaq — tilsimləmək
CADULAMA
CAĞ

Значение слова в других словарях