CAHANGİR

i. (istilaçı) subjugator; conqueror

CAHAN
CAHANŞÜMUL

Digər lüğətlərdə