CAHANSUZ

qüdrətli, qüvvətli, əzəmətli hökmdar.
CAHANGİR
CAHANŞAH

Digər lüğətlərdə