CAHİLLİK

сущ. невежество, невежественность, необразованность (культурная отсталость). Adamların cahilliyi невежество людей, cahillik qurbanı жертва невежества
CAHİLANƏ
CAİZ

Digər lüğətlərdə