CALAL

Ərəbcə “böyüklük” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

CAHANGİR
CALAMAQ

Digər lüğətlərdə