CALAQLATMAQ

icb. Calaq vurdurmaq, calaq elətdirmək.
CALAQLATMA
CALAQLI

Digər lüğətlərdə