CALATMAQ

bax calatdırmaq.
CALATMA
CAM₂

Digər lüğətlərdə