CAME

CAME’

ə. 1) toplayan, cəm edən, içinə alan, əhatə edən, havi edən; 2) yekun; 3) böyük məscid; 4) universitet; 5) toplanış yeri.

CAM
CAMEÜLHÜSN

Digər lüğətlərdə