cari kreditlər

Müqavilədə nəzərdə tutulmuş tarixlərə əsas məbləği və faizləri ödənilən kreditlər

cari icarə
cari öhdəliklər