CAVANLANMAQ

bax cavanlaşmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CAVANLANMAQ CAVANLAŞ(N)MAQ Xeyli cavanlaşır... ər də ki ancaq; Belə şux arvada əsir olacaq (M.Rahim); Yaşadıqca cavanlana, enlənə; Bir hicabda, bir pərdədə əylənə

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • CAVANLANMAQ CAVANLANMAQ – QOCALMAQ Hacı getdikcə cavanlanır (M.S.Ordubadi); Bir günün içində on il qocaldım (S.Rüstəm)
CAVANLANMA
CAVANLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə