CAVANLANMAQ

CAVANLAŞ(N)MAQ Xeyli cavanlaşır... ər də ki ancaq; Belə şux arvada əsir olacaq (M.Rahim); Yaşadıqca cavanlana, enlənə; Bir hicabda, bir pərdədə əylənə (M.P.Vaqif); CAHILLAŞMAQ Çünki kərbəlayı Hatəmxan gözləri çıxarılan, daha doğrusu, gözləri torpaqlanan Hacı Səfiqulunun, onun oğlu Səyavuşun, yaxud dağ boyda pristav sayılan Talıbxanın kökünə düşməkdən çəkinirdi, bir gecə Göyərçinin iştiyaqında olub cahıllaşmaq, cavanlaşmaq arzusunda olsa da qorxurdu (S.Rəhimov); GƏNCLƏŞMƏK [Eldar İsmayıllı:] Mən gəncləşmək, bundan sonra on, iyirmi, bəlkə də otuz il yaşamaq... Mən gəncləşdiyimi hiss edirdim, mən, mən gəncləşirdim... (M.Hüseyn).

CAVAN
CAVANLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə