CAVANLANMAQ

CAVANLANMAQ – QOCALMAQ Hacı getdikcə cavanlanır (M.S.Ordubadi); Bir günün içində on il qocaldım (S.Rüstəm).

CAVAN
CAVANLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə