CE

“C” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
CAZİBƏLİLİK
CECƏ

Digər lüğətlərdə