CEHİZLİ

sif. Cehizi olan, özü ilə cehiz aparan (gətirən). Cehizli gəlin.
CEHİZ
CEHİZLİK

Digər lüğətlərdə