CEHİZSİZ

sif. Cehizi olmayan. Cehizsiz gəlin. Toy cehizsiz, gəlin yengəsiz olmaz. ( Ata. sözü ).
– Göydə ulduzlar; Şaxtalı buzlar: Cehizsiz qızlar; Bu balama qurban. (Layla).

CEHİZLİK
CEM

Digər lüğətlərdə