CEM

is. [ ing. jam – mürəbbə] Meyvə və giləmeyvədən hazırlanan qatı mürəbbə. Alma cemi. Qaysı cemi. Pasterizə edilmiş cem.
CEHİZSİZ
CEMPER

Digər lüğətlərdə