CEMPER

is. [ ing. ] Yaxalıqsız toxunma kofta, fufayka. Qırmızı cemper.
CEM
CENTLMEN

Digər lüğətlərdə