CEYRANBASAN

sif. İti qaçan. Ceyranbasan at.
– Bu ayqır Beyrəkin ceyranbasan boz atı idi. M.Rzaquluzadə.

CEYRANBAXIŞLI
CEYRANGÖZ

Digər lüğətlərdə