CİBCİK

is. Balaca cib. Pencəyin cibciyi.
CİBBİLTİ
CİBƏGİRƏN

Digər lüğətlərdə