CİBLİK

is. Cib tikməyə ayrılan parça.
// Sif. mənasında. Ciblik parça.
CİBLİ
CİCİ₂

Digər lüğətlərdə