CİDA

Monqolca “nizə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

CİCİ
CİK

Digər lüğətlərdə