CİK-CİK

təql. Sərçələrin və qeyri kiçik quşların çıxardığı səs.
Nədir o istəkli, o heyran baxış? Nə dadlı cik-cik, nə gözəl çırpınış! A.Səhhət.
Biçinçilərdən biri orağını böyük bir qanqalın kökündən endirərkən quş balaları “cik-cik” edib … qalın otlar arasına soxuldular. A.Şaiq.
Nurəddin bir də gördü ki, bir ana sərçə ağzında bir göy cücü pəncərənin üstünə qondu və oradan cik-cik səsi gəldi. S.S.Axundov.

CİK-BİK
CİKKƏ

Digər lüğətlərdə