CİL

I
(Ağcabədi)
lil. – Arxın içində cil olur
II
(Şərur)
əmici tellər. – Cil onnan ötründü ki, ağaş yerdə yaşayış eləyir, onnan su alır. – Ağacın cili olsa qurumaz
◊ Cil atmax (Şərur) – kök, rişə atmaq
CİQRİĞ
CİLƏDAR

Digər lüğətlərdə