cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər

Hal şahidi, şahid, mütəxəssis, ekspert, məhkəmə iclasının katibi və tərcüməçi

cinayət prosesi
cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar