CİNS₂

is. [ ing. ] Pambıqdan toxunan qalın və davamlı parça növü.

Синонимы

  • CİNS 1. CİNS Bir də ərəb cinsindən on iki ağ at apar (M.Rahim); DÖL [Müsyö Jordan:] ..Qarabağın əlyetməz dölündən köhlən at altında gəlib sizə qonaq olan x
  • CİNS soy-əsil — nəsil — tayfa
  • CİNS növ — çeşid
  • CİNS damazlıq — döllük
CİNS
CİNSİ

Значение слова в других словарях