coğrafi göstərici

Əmtəənin mənşəcə dövlətin və ya bölgənin ərazisi ilə, yaxud bu ərazidəki yerlə (coğrafi obyektlə) bağlı olduğunu bildirən, onun xüsusi keyfiyyətini, şöhrətini və başqa xüsusiyyətlərini əks etdirən göstərici

cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkilik
coğrafi obyektin adının dəqiqləşdirilməsi