coğrafi obyektin adının dəqiqləşdirilməsi

Coğrafi obyektin daha çox istifadə edilən adının seçilməsi və həmin adın yazılışının Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin normalarına uyğunlaşdırılması

coğrafi göstərici
coğrafi obyektlər