CODLANMA

Codlanmaq”dan f.is.
COD
CODLANMAQ

Digər lüğətlərdə