CODLANMAQ

bax codlaşmaq.
CODLANMA
CODLAŞMA

Digər lüğətlərdə