CODYUNLU

sif. Yunu cod, qaba olan. Codyunlu qoyun.
CODLUQ
COĞRAFİ

Digər lüğətlərdə