COMMERCIAL

adj 1. ticarət, kommersiya; ~ treaty ticarət / kommersiya müqaviləsi; ~ custom ticarət adəti; ~ law ticarət qanunu; ~ attache ticarət üzrə attaşe; 2. gəlirli, qazanclı, mənfəətli; səmərəli; Oil has been found in commercial quantities in the Caspian Sea Xəzər dənizində neft qazanc / fayda verəcək miqdarda tapılıb; ~ film kommersiya filmi (qazanclı gəlirli)

COMMERCE
COMMERCIALISE