CORAB

is. Yun, iplik və ya süni sapdan toxunan uzun və ya qısa boğazlı ayaq geyimi. Naxışlı corab. Yun corab.
– Həsən cırıq corabını göstərməmək üçün çəkməsini masanın kölgəsində çıxartdı… Çəmənzəminli.
Səkinə talvar taxtasından asılmış otuzluq neft lampasının işığında oturub Pərşana qış corabı toxuyur… M.İbrahimov.
Qərənfil bacının … ayaqlarında ipək corabla yüngül məst var idi. İ.Əfəndiyev.

COMƏRDLİK
CORABBAĞI

Digər lüğətlərdə