CORABTOXUYAN

is. Corab toxumağa məxsus maşın; corab toxuyan işçi.
// Sif. mənasında. Corabtoxuyan maşın. Corabtoxuyan qız.
CORABLI
COŞDURMA

Digər lüğətlərdə