CUHUD

dan. Bax yəhudi.
Əttarların ləzzəti cuhudun evi bağlanandan bəri qaçıb. Ə.Haqverdiyev.
Buynakski küçədən qoca bir cuhud arvadı dəstəyə gəlib soruşdu… Qantəmir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CUHUD CUHUD, YƏHUDİ
CUBBULU
CUQQULDAMA

Digər lüğətlərdə