CUMDURMAQ

icb.
1. Sürətlə, tez, cəld qaçırtmaq.
2. Hücum etdirmək, hücuma təhrik etmək, məcbur etmək.
CUMDURMA
CUMMA

Digər lüğətlərdə