CUMMAQ

cummaq bax 1. qaçmaq 1; 2. şığımaq

CULFA
CUNA

Digər lüğətlərdə