cuqquldamaq

f. pépier vi, piailler vi, piauler vi (quş) ; jacasser vi, caqueter vi, bavarder vi (birnəfəsə danışmaq)

cövüzqıran
cuqqultu

Digər lüğətlərdə